Titan Otelleri Sürdürülebilir Turizm Stratejisi


TITAN HOTELS olarak daha iyi ve sürdürülebilir turizmin mümkün olacağına inanıyoruz.
En iyiye ulaşma yolculuğumuzda TITAN HOTELS kalitesini odağımıza alarak dur durak bilmeden çalışıyoruz.
Bu süreçteTITAN HOTELSçalışanları başta olmak üzere dokunduğumuz herkesin desteğiyle daha iyisi için birlikte sorumluluk alıyoruz.
Atacağımız her adımın, gerçekleştirdiğimiz her eylemin büyük dönüşümler getireceğine inanıyor, yeniyi denemekten vazgeçmiyor, daha iyisini ulaşmak için sürekli keşifler yapıyoruz.
Bugünü önemseyerek dünden başlayarak yarın için aksiyon planlıyoruz.
TITAN HOTELS’i tercih edenlerle güçleniyor, birbirimize ilham veriyor ve daha iyiye giderek yaklaşıyoruz.TITAN HOTELSdaha sürdürülebilir oldukça, hep birlikte DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR oluyoruz.

İNSAN ODAKLILIK

KORUMA ODAKLILIK

TOPLUM ODAKLILIK

KALİTE ODAKLILIK

Titan Select Titan Club

İNSAN ODAKLILIK

Insan Odaklılık

İnsan odaklı TİTAN HOTELS kültüründen aldığımız güçle, daha iyi bir gelecek için dönüşümü değer zincirinden başlatıyoruz. Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize adil bir yaşam ve çalışma koşulları sunma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Sorumluluğumuzu paylaşan çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin gelişimini destekleyerek onlarla birlikte güçleniyoruz.

TİTAN HOTELS insan odaklı politikasının gereği olarak ayrımcılık riski altında olan gruplara (kadın, evli kadın, engelli, gibi) pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Siyasi düşünce, dini tercih, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, medeni hal, diplomalı-diplomasız, etnik köken, marjinal kişilik gibi unsurlar dikkate almıyoruz.

Bünyemizde sigortasız eleman çalıştırmıyoruz ve çalışma saatleri günde 8 saat ile sınırlıdır. Elbette çalışma izni olmayan yabancı da çalıştırmıyoruz. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamın gereği İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimi, Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı, İş Başı ve Farkındalık Eğitimlerini ön planda tutuyoruz.

Yerel toplumu kalkındırmak amacıyla çalışanlarımızı tercihen yerel halktan seçiyoruz.

TİTAN HOTELS topluluğun bir üyesi olmak, çalışmanın yanı sıra aile olmak, farkında olmak, kendimizi ve yeni gelenleri eğitmek ve geliştirmek ve zaman zaman birlikte eğlenmek anlamına geliyor. Kariyer gelişim programları, kaynaşma piknikleri, sportif organizasyonlar ve yardımlaşma aktiviteleri insan odaklı işletme kültürümüzün önemli bir parçasıdır.

Çalışanlarımız gibi misafirlerimizin içindeki özel gereksinimleri olan bireyler de odak noktamızdır. Her insanın tatil yapmaya hakkı var ve tatil bir ihtiyaçtır bilinciyle hizmet verdiğimiz TİTAN HOTELS’te engelli ve engelsiz herkesin tüm hizmetlere erişim hakkı birinci önceliğimizdir.

Tüm konuk ve çalışanların bilgiye de kolayca erişebilmeleri için DİJİTALLEŞME yoluna girdik.

KORUMA ODAKLILIK

Koruma Odaklılık

Sürdürülebilirlik odaklı bir marka olan TİTAN HOTELS’in başlıca sorumluluğu doğanın sunduklarını korumak ve yeniden canlandırmaktır. İklim kriziyle mücadele ederek net sıfır iş modelini destekliyor, doğal kaynakları korumayı ve ekosistemi onarmayı hedefliyoruz.

Her Şey Dahil Turizm hizmeti, tarladaki üretimden mutfaklardaki ürüne, odaların temizliğine, tüketilen enerji ve su kaynaklarına kadarki zincir boyunca önemli miktarda sera gazı salınımına neden olur. Bu bilinçleTITAN HOTELSolarak tedarikçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı sürece katarak hizmet üretim süreçlerimizde çevresel etkilerin azaltılmasını teşvik ediyoruz.

Ekosistemi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kendi bünyemizde su ve enerji kaynaklarını etkin kullanmaya ve kimyasallarımızı biobozunur türden tercih ederek azaltmaya odaklanıyoruz. Tek kullanımlı ürünlerden kaçınmaya çalışıyor ve ambalajlı ürünlerin geri dönüştürülmüş malzemeden olmasını önemsiyoruz. Tedarikçilerimizi FSC (Forest Stewardship Council) etiketli ambalajları tercih etmeye teşvik ediyoruz.

Atıkların çoğunun aslında atık olmadığı bilinci ile atıkları kaynaklarında ayrıştırıp geri dönüşüme göndererek önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlamaya odaklıyız.

TİTAN HOTELS sunum ve dekorasyonlarında tehlike altındaki türleri kullanmaz ve istilacı türleri ortadan kaldırmak için bir program uygular.

TİTAN HOTELS, konuklar doğal bölgeleri gezerken ulusal yönergeler konusunda bilgilendirme yapmaya özen gösteriyor.

TOPLUM ODAKLILIK

Toplum Odaklılık

TİTAN HOTELS marka gücünü kullanarak başta çalışan ve konuklarımız olmak üzere paydaşlarımızı harekete geçirmeye çalışıyoruz.

Konuklar, çalışanlar, mal ve hizmet tedarikçilermiz, üniversiteler, okullar ve sivil toplum kurulaşlarını (STK’lar) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK sürecine dahil eden etki odaklı ve ölçülebilir toplumsal projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.

Bütün paydaşlarımızı turizm faaliyetlerinin bıraktığı karbon ayak izini egalize etmek için ağaç dikme kampanyalarına katılmaya davet ediyoruz. Alanya Belediyesi’nin ve STK’ların aktivitelerinde çalışanlarımızla ön saflarda yer almaya çalışıyoruz.

Turistlerin önemli bir destinasyonu olan Alanya Bölge’sinin her türlü sürdürülebilir turizm planlaması ve yönetimi ile yakında ilgileniyoruz. Bölgenin turizm derneklerine üyeyiz, yönetim toplantıları ve faaliyetlerine katılıyoruz.TITAN HOTELSolarak turizm faaliyetlerinin yerel halk ve bölge üzerinde çok fazla güçlü olumsuz etkiye sahip olmaması için sorumluluk alıyoruz ve harekete geçiyoruz.

TİTAN HOTELS olarak çalışanlarımızı, hizmet ve mal sağlayıcılarını tercihen yerel bölge halkından seçmeye gayret ediyoruz.

Bölgenin kültürel mirasını tesislerimizde de gösterilerimizde, büfelerimizde ve dekorasyonumuzda yaşatmayı ve konuklarımıza tanıtmayı önemsiyoruz.

Toplum cinsiyet eşitliliği, çocuk hakları ve isitismarın önlenmesi her şeyden önemli olduğu için bu konulara eğitim programlarımızda geniş yer veriyoruz.

KALİTE ODAKLILIK

Kalite Odaklılık

TİTAN HOTELS yolculuğumuza 1988 yılında açtığımız Club Titan’da başladı. 2003 yılında 15 yıllık tecrübemizle Titan Garden, ve 2009 yılında Titan Select’i açtık. Bu zamana kadar hâlâ turizm sektöründe bir marka olmaya devam ediyoruz.

TİTAN HOTELS’e göre KALİTE herşeyden önce bir SAYGI işidir: hizmet alana saygı, çalışanların birbirlerine ve işlerine duydukları saygı ve çalışanların yaptıkları işten dolayı kendilerine duydukları saygı. KALİTE, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır.

Bu anlayış ileTITAN HOTELSolarak VİZYONUMUZ, konuklarımız ve çalışanlarımızla birlikte kocaman bir aile olmaktır. Konuklarımıza mümkün olan en iyi hizmetlerle harika tatiller sunmaya ve onları evlerindeymiş gibi hissetirmeye çalışıyoruz. Bu çabamızın sonucu olarak bugünTITAN HOTELSgücünü devamlı misafir ve personellerinden almaktadır. Bir AİLE ve KALİTEDEN HEP BERABER SORUMLU olarak SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYE odaklıyız.

KALİTE herşeyden önce SAYGIdır.. Bu bilinçleTITAN HOTELSolarak, sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konularda yürürlükteki tüm yerel ve bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeleri dikkatle takip ederek onlara uyarak çalışıyoruz.

TİTAN HOTELS olarak konuklarımızı hiçbir tehlikeye maruz bırakmamanın görevimiz olduğunun bilincinde bina, gıda ve su güvenliği konularında hassasiyet göstererek laboratuvar, danışmanlık firmaları, iş güvenliği uzmanı, sağlık müdürlüğü ile birlikte hareket ediyoruz.